SIMID | Simulation Models of Infectious Disease

Studenten lopen bij start academiejaar groter risico op mazelen

De aula’s van hogescholen en universiteiten lopen opnieuw vol, tienduizenden studenten beginnen gemotiveerd aan een nieuw academiejaar. Antwerpse en Hasseltse onderzoekers waarschuwen hen voor een mogelijke heropflakkering van de mazelen. “Jonge twintigers werden immers niet allemaal even goed gevaccineerd, en omdat ze vele contacten hebben, zijn ze vatbaar voor het virus.”

Recent brak het mazelenvirus uit in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “Die uitbraken verhogen ook de kans op een heropflakkering in ons land”, zegt prof. Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). “Op basis van de vaccinatiegraadcijfers en van de antistoffen gemeten bij een willekeurige steekproef van de Belgische bevolking, maakten we een statistisch-wiskundig model op (zie figuur).  Samen met de pasgeborenen, die de bescherming van hun moeder vrij snel verliezen, zijn de jonge twintigers het meest vatbaar voor een infectie.”

Dat is niet onlogisch: de huidige generatie jonge twintigers kwam niet in aanraking met het virus, een groot deel van hen werd niet of onvolledig gevaccineerd en bovendien hebben ze veel sociale contacten met anderen. Hens: “Daarom vormen ze de motor van een mogelijke epidemie. Bij de start van het academiejaar verhoogt dat aantal contacten bovendien aanzienlijk.”

figuur_mazelen_uitbraak
Figuur 1: de relatieve incidentie van een mogelijke mazelen epidemie in België,
die aangeeft in welke leeftijdsklassen een mogelijke epidemie zich zou manifesteren.

De onderzoekers adviseren de leeftijdsgroep 18-30 jaar dan ook om hun vaccinatiestatus te laten nakijken en zich indien nodig te laten vaccineren. “Vaccinatie is zeker zinvol”, legt prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen) uit. “In vergelijking met de periode vóór de start van de vaccinatie tegen mazelen is het risico op verspreiding van het virus afgenomen met 90%. De voorbije jaren steeg de vaccinatiegraad voor twee dosissen vaccin tegen mazelen in Vlaanderen wezenlijk: van 80% in 2005 tot 92,5% in 2012. Het is belangrijk om ons te blijven inzetten om deze vaccinatiegraad te verhogen zodat we mazelen kunnen uitroeien.”

De huidige vaccinatiecampagne van het Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid heeft tot doel om een vaccinatiegraad van 95% te bereiken bij de tienjarigen om aldus uiteindelijk tot de eliminatie van mazelen te komen. Meer informatie is te vinden op www.operatievaccinatie.be.

Als de mazelen zouden opduiken, is het van groot belang dat de bevoegde instanties (voor Vlaanderen het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Toezicht Volksgezondheid) op de hoogte worden gebracht. Zij kunnen beschermende maatregelen nemen om een eventuele uitbraak te vermijden of te beperken.

De onderzoekers van UHasselt en UAntwerpen werken al meer dan vijftien jaar samen om de verspreiding van infectieziekten in kaart te brengen en genieten hierbij nationale en internationale erkenning. Ze maken hierbij gebruik van de Vlaamse Super Computer die hen in staat stelt om op korte termijn tot hun resultaten te komen.

Meer weten?

Prof. dr. Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen):  niel.hens@uhasselt.be en 0496 74 91 91
Prof. dr. Pierre Van Damme (UAntwerpen): pierre.vandamme@uantwerpen.be en 0496 23 07 31
Prof. dr. Heidi Theeten (UAntwerpen): heidi.theeten@uantwerpen.be en 0495 79 01 22.

Related Posts