SIMID | Simulation Models of Infectious Disease

Recht van antwoord

Graag reageren we vanuit het SIMID consortium op de opmerkingen die verschenen op Twitter eind februari 2023 in verband met de COVID-19 modellen die wij ontwikkeld en toegepast hebben. Hiermee willen we enkele zaken verduidelijken en rechtzetten. Vanuit een wetenschappelijke invalshoek met peer review vatten we dit aan als woord en wederwoord.

Lees hier de volledige tekst (pdf).

Related Posts